• 1
  • 3
  • 6
  • 5
  • 6
  • 3
  • 4

اخبار

 
 
پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
News

برندگان دهمین جایزه علیمحمدی در فیزیک و سومین جایزه علیمحمدی در ریاضیاتپژوهشکده علوم زیستی

پژوهشگر برگزیده گروه علوم پایه

دکتر مهدی صادقی، رئیس پژوهشکده علوم زیستی به عنوان پژوهشگر برتر کشور در علوم پایه برگزیده شد.

بیشتر بخوانید


پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

نامه‌ای از رییس انجمن فیزیک آمریکاپژوهشگاه دانش‌های بنیادی
Newsپژوهشکده علوم کامپیوتر

کنفرانس

نهمین کنفرانس بین‌المللی مبانی مهندسی نرم‌افزار از ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ تا ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ برگزار خواهد شد.

بیشتر بخوانید


پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

شمارهٔ پیاپی ۹۵

مجلهٔ اخبار پژوهشگاهبیشتر بخوانید


پژوهشکده ریاضیات

سمینار

هفدهمین سمینار (مجازی) جبر جابجایی و مباحث مربوط به آن
۱۷ الی ۱۹ دی ماه ۱۳۹۹


بیشتر بخوانید


پژوهشکده علوم نانو

سخنرانی ویژه


نیروهای ناشی از افت و خیزهای تعادلی در QED و ماده فعال
٧ آبان ۱۳۹۹


بیشتر بخوانید


پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
News

انتشار یک کتاب جدید

The Dispositional Architecture of Epistemic Reasons

بیشتر بخوانید


پژوهشکده ریاضیات

سخنرانی عمومی

ایمان افتخاری، پژوهشکده ریاضیات
سه‌شنبه اول مهر ماه ۱۳۹۹
ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۸:۳۰ (مجازی)


بیشتر بخوانید


پژوهشکده علوم کامپیوتر

کنفرانس ملی انفورماتیک ایران

دومین دوره‌ٔ کنفرانس ملی انفورماتیک ایران در تاریخ ۳ و ۴ دی‌ماه ۱۳۹۹ در محل پژوهشکده‌ٔ علوم کامپیوتر پژوهشگاه دانش‌های بنیادی برگزار خواهد شد.


بیشتر بخوانید


پژوهشکده ذرات و شتابگر

کارگاه

پنجمین کارگاه پدیده‌شناسی فیزیک ذرات
۱۴ آبان ماه ۱۳۹۹


بیشتر بخوانید


پژوهشکده علوم نانو

کارگاه


کاربردهای نوین شبیه‌سازی دینامیک مولکولی در علم مواد و بیوفیزیک
۱۲ مهر ۱۳۹۹


بیشتر بخوانید


پژوهشکده علوم نانو

کارگاه


Novel Features and Applications of Optical Manipulation
۱۸ شهریور ۱۳۹۹


بیشتر بخوانید


پژوهشکده علوم کامپیوتر

چهارمین مدرسه پیشرفته محاسبات: هوش مصنوعی

چهارمین مدرسهٔ پیشرفتهٔ محاسبات: هوش مصنوعی
اول تا پنجم شهریور ماه ۱۳۹۹
پژوهشکدهٔ علوم کامپیوتر


بیشتر بخوانید


 

Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo