• 3

“انتشارات”

نشریهٔ اخبار, فصل‌نامهٔ اخبار پژوهشکده
شمارهٔ فعلی (شمارهٔ 100)


۱.
صدمین شمارهٔ اخبار، صد شماره اخبار
۲.
دربارهٔ ناشر
۳.
از زبان مدیر مسئول
۴.
همکاران داخلی اخبار
۵.
سرمقاله، یادداشت
۶.
مقاله‌ها
۷.
مصاحبه‌ها و گفتگوها
۸.
همایش‌ها
۹.
دوره‌های دکتری و پسادکتری
۱۰.
دانشوران میهمان
۱۱.
آشنایی با پژوهشکده‌های معتبر جهان
۱۲.
از میان عکس‌ها
۱۳.
مریم میرزاخانی در اخبار
۱۴.
برخی از پوسترها
۱۵.
طرح‌های ملی
۱۶.
ماشین معجزه
۱۷.
لُواس و ویگدرسون (برندگان جایزهٔ آبل ۲۰۲۱)
۱۸.
رویدادها (بهار ۱۴۰۰)


شماره‌های پیشین

دانلود شماره‌های پیشین 100 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91 ,90 ,89 ,88 ,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 ,
     
سامانهٔ همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور
نقشهٔ جامع علمی کشور
مجمع پژوهشگاه‌های ملی ایران
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo