“جوایز”

سال:
سلمان ابوالفتح بیگی
جایزهٔ ابوریحان در ریاضیات, 1398
حمید وحید
استاد نمونهٔ کشوری, 1398
ایمان افتخاری
جایزهٔ ابوریحان در ریاضیات, 1397
میثم نصیری
اولین سخنران کنگرهٔ بین‌المللی ریاضیات از ایران, 1397
میثم نصیری
جایزهٔ ابوریحان در ریاضیات, 1396
محسن علیشاهیها
دانشمند برتر کشورهای اسلامی به انتخاب کمیتهٔ علم و فناوری سازمان کنفرانس اسلامی, 1387
یاسمن فرزان
جایزهٔ دانشمند جوان IUPAP, 1387
مجتبی محمدی نجف‌آبادی
جایزهٔ جشنوارهٔ جوان خوارزمی, 1387
محمدمهدی شیخ‌جباری
جایزهٔ هرمان وایل, 1387
محمدمهدی شیخ‌جباری
جایزهٔ دوسالانهٔ کمیتهٔ دائمی و فناوری کشورهای اسلامی), 1388
محمدمهدی شیخ‌جباری
جایزهٔ لانداو (ICTP), 1388
یاسمن فرزان
جایزهٔ جشنوارهٔ جوان خوارزمی, 1385
حمید سربازی آزاد
جایزهٔ جشنوارهٔ جوان خوارزمی, 1385
محمدمهدی شیخ‌جباری
پژوهشگر جوان TWAS, 1385
غلامرضا خسروشاهی
استاد نمونهٔ کشوری, 1384
حمید سربازی آزاد
پژوهشگر برتر کشوری, 1384
بهروز طایفه رضایی
محقق برتر پژوهشگاه دانش‌های بنیادی, 1383
حسام‌الدین ارفعی
عضویت در آکادمی علوم جهان سوم (TWAS), 1382
محسن علیشاهیها
پژوهشگر نمونه (هفتهٔ پژوهش), 1381
محمدمهدی شیخ‌جباری
جایزهٔ جشنوارهٔ جوان خوارزمی, 1380
فرهاد اردلان
عضویت در آکادمی علوم جهان سوم (TWAS), 1379
فرهاد اردلان
محقق پراستناد, 1379
غلامرضا خسروشاهی
جایزه بین‌المللی خوارزمی (رتبه دوم پژوهش‌های بنیادی), 1379
فرهاد اردلان
جشنوارهٔ بین‌المللی خوارزمی, 1378
scroll left or right