• 3
  • 5
  • 6
  • 3
  • 4

“اخبار”

 پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

انتصاب جدید

 
 ریاست پژوهشگاه، دکتر محمد جواد لاریجانی، در حکمی دکتر علی ناجی را به مدت دو سال به ریاست پژوهشکدهٔ‌ علوم نانو منصوب کرد.

در این حکم آمده است:‌ «‌ضمن تشکر از جناب آقای دکتر رضا عسگری که در ایامی خطیر هدایت پژوهشکدهٔ‌ علوم نانو را عهده‌دار شدند، امیدوارم جنابعالی نیز با استفاده از تجربیات ارزنده ایشان و همکاری اساتید و محققان آن پژوهشکده، بستری هموار برای ارتقاء پژوهشکدهٔ نانو را فراهم آورید.»
 
 
back to top
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo