• 3
  • 5
  • 6
  • 3
  • 4

“اخبار”

 پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

تفاهم‌نامهٔ همکاری بین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

 
 تفاهم‌نامهٔ همکاری بین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و پژوهشگاه دانش‌های بنیادی سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه در مراسمی با حضور دکتر محمدجواد اردشیر لاریجانی رئیس پژوهشگاه و دکتر علیرضا زالی رئیس دانشگاه و معاونین این دو موسسه امضا شد.

دکتر محمد جواد اردشیر لاریجانی در مراسم امضای تفاهم‌نامه با دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: همکاری‌های پژوهشگاه دانش‌های بنیادی با دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بخصوص در پژوهش در علوم اعصاب به ۲۰ سال پیش باز می‌گردد و افزود: هم‌اکنون نیز همکاری این دو موسسه با موضوع ارتباط بیماری کووید-۱۹ با بخش عصبی بویایی و چشایی در جریان است و دستاورد‌ مهمی به همراه داشته است.رئیس پژوهشگاه با اشاره به تمایل پژوهشگاه به گسترش و همکاری با دانشگاه مذکور در موضوعات با علایق مشترک یکی از زمینه‌های همکاری را بهره‌برداری تحقیقاتی و درمانی از دستگاه fMRI دانست.

دکتر زالی رئیس دانشگاه نیز با ذکر تجربه پیشرو پژوهشگاه دانش‌های بنیادی در زمینه علوم اعصاب و شناختی و بر شمردن گام نخست پژوهشگاه در ایجاد زیرساخت اینترنت در کشور، علاقمندی دانشگاه متبوع خود به گسترش همکاری‌های تحقیقاتی و پیگیری مفاد تفاهم‌نامه در قالب کمیته‌های تخصصی را مورد تاکید قرار داد. 
 
back to top
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo